Κώδικας δεοντολογίας

Χρόνος διαβασματός: 2 λεπτά

Εγγραφείτε και προωθήστε το Κώδικας Συμπεριφοράς του Συμβαλλόμενου Συμβαλλόμενου.

Η απαράδεκτη συμπεριφορά μπορεί να αναφέρεται από το επικοινωνώντας μαζί μας εμπιστευτικά.

Η υπόσχεσή μας

Προς το συμφέρον της δημιουργίας ενός ανοιχτού και φιλόξενου περιβάλλοντος, εμείς ως συνεισφέροντες και διατηρητέο δεσμευόμαστε να κάνουμε συμμετοχή στο έργο μας και στην κοινότητά μας μια εμπειρία χωρίς παρενοχλήσεις για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, σωματικού μεγέθους, αναπηρίας, εθνικότητας, φύλου, ταυτότητας φύλου την έκφραση, το επίπεδο εμπειρίας, την εκπαίδευση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, την προσωπική εμφάνιση, τη φυλή, τη θρησκεία ή τη σεξουαλική ταυτότητα και προσανατολισμό.

Τα πρότυπά μας

Παραδείγματα συμπεριφοράς που συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

 • Χρησιμοποιώντας τη φιλόξενη και περιεκτική γλώσσα
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες
 • Με χαριτωμένη αποδοχή εποικοδομητικής κριτικής
 • Εστιάζοντας σε αυτό που είναι καλύτερο για την κοινότητα
 • Εμφάνιση ενσυναίσθηση προς άλλα μέλη της κοινότητας

Παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς από τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:

 • Η χρήση σεξουαλικής γλώσσας ή εικόνων και ανεπιθύμητης σεξουαλικής προσοχής ή προκαταβολών
 • Trolling, προσβλητικά σχόλια και προσωπικές ή πολιτικές επιθέσεις
 • Δημόσια ή ιδιωτική παρενόχληση
 • Δημοσιεύοντας προσωπικές πληροφορίες άλλων, όπως φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς ρητή άδεια
 • Άλλη συμπεριφορά που λογικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλη σε επαγγελματικό περιβάλλον

Ευθύνες μας

Οι διαχειριστές έργων είναι υπεύθυνοι για τη διασαφήνιση των προτύπων αποδεκτής συμπεριφοράς και αναμένεται να λάβουν κατάλληλες και δίκαιες διορθωτικές ενέργειες σε απάντηση σε τυχόν περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς.

Οι συντηρητές έργων έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να αφαιρούν, να επεξεργάζονται ή να απορρίπτουν σχόλια, δεσμεύσεις, κώδικα, επεξεργασίες wiki, ζητήματα και άλλες συμβολές που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς ή να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα κάποιον συνεισφέροντα για άλλες συμπεριφορές θεωρούν ακατάλληλα, απειλητικά, προσβλητικά ή επιβλαβή.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους του έργου και ισχύει επίσης όταν ένα άτομο εκπροσωπεί το έργο ή την κοινότητά του σε δημόσιους χώρους. Παραδείγματα εκπροσώπησης ενός έργου ή μιας κοινότητας περιλαμβάνουν τη χρήση μιας επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου, την απόσπαση μέσω ενός επίσημου λογαριασμού κοινωνικών μέσων ή την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σε μια εκδήλωση σε απευθείας σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Η εκπροσώπηση ενός έργου μπορεί να οριστεί περαιτέρω και να αποσαφηνιστεί από τους διαχειριστές έργων.

Επιβολή

Μπορούν να αναφερθούν περιπτώσεις καταχρηστικής, ενοχλητικής ή άλλως απαράδεκτης συμπεριφοράς επικοινωνώντας την ομάδα του έργου ή μέσω του υποστήριξη@swanson.gr. Όλες οι καταγγελίες θα επανεξεταστούν και θα διερευνηθούν και θα οδηγήσουν σε μια απάντηση που κρίνεται απαραίτητη και κατάλληλη για τις περιστάσεις. Η ομάδα του έργου είναι υποχρεωμένη να διατηρεί εμπιστευτικότητα σε σχέση με τον δημοσιογράφο ενός συμβάντος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές εφαρμογής μπορούν να αναρτώνται χωριστά.

Οι διαχειριστές έργων που δεν ακολουθούν ή δεν εφαρμόζουν καλόπιστα τον κώδικα δεοντολογίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις όπως καθορίζονται από άλλα μέλη της ηγεσίας του σχεδίου.

Απόδοση

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας προσαρμόζεται από τοΣυμβόλαιο Συνεισφέρων, έκδοση 1.4, διαθέσιμη στοhttps://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html

Για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς, δείτε: https://www.contributor-covenant.org/faq

Αφήστε μια απάντηση

Κυρίως μενού

Προτιμήσεις

 • Νόμισμα
 • Γλώσσα
 • Χώρα παράδοσης
Κυρίως μενού

Διεθνείς τοποθεσίες